VOORWAARDEN SPORT- EN SPELUITLEEN:

 1. Het materiaal kan worden geleend voor activiteiten welke een sport- en recreatief karakter dragen.
 2. De tarieven bedragen voor:
 • Spel- en Sportmateriaal uit de categorieën A en B € 15,00 per termijn en voor elke termijn extra € 5,00 per dag. Hiervoor mogen maximaal 4 materialen uit Categorie A en onbeperkt materialen uit Categorie B geleend worden. De leentermijnen zijn gekoppeld aan de openingstijden van de Speel-O-Theek. Namelijk van dinsdagavond tot donderdagavond, van donderdagavond tot zaterdagochtend en van zaterdagochtend tot dinsdagavond.
 • De borgsom voor sport- en spelmateriaal (categorie A en B) bedraagt € 50,00.
 • Het luchtkussen (categorie C) € 50,00 of € 20,00 per dag en voor elke dag extra € 5,00 per dag
 • De borgsom voor het luchtkussen (categorie C) bedraagt € 100,00.
 1. Bij annulering van een opgegeven materialenlijst tot 3 dagen voor de afhaaldatum wordt 50% van de dagvergoeding in rekening gebracht, daarna 100%.
 2. De gebruikmaker verzorgt zelf het transport van en naar het uitleencentrum Speel-O-Theek Samenspel, Bleijenhoek 57, 5531BL Bladel, telefoon 06-55745921.
 3. Gezien het gewicht van het springkussen is het noodzakelijk dat de gebruikmaker bij zowel het afhalen als retourneren van het springkussen voor minimaal 2 personen zorgt. Met uitzondering van het mini springkussen.
 4. De gebruikmaker en de Sport- en Speluitleen komen een inleverdatum overeen. De uitleentermijn is afhankelijk van de activiteiten waarvoor het materiaal bestemd is. Deze termijn wordt dan ook per situatie beoordeeld en overeengekomen. Indien de uitleentermijn wordt overschreden, wordt een boete geheven van € 15,- per dag.
 5. De leiding van de betreffende activiteit wordt geacht op de hoogte te zijn van de manier waarop het materiaal kan worden gebruikt.
 6. De gebruikmaker is volledig aansprakelijk voor schade aan het geleende materiaal. In verband met mogelijke beschadigingen is het niet toegestaan het luchtkussen met schoenen te betreden. Om schade te voorkomen is het belangrijk het mini springkussen goed vast te zetten met de bijgeleverde haringen.
 7. Beschadigd en/of verloren geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
 8. Het materiaal mag niet uitgeleend worden aan derden en moet schoon ingeleverd worden. Voor een nat of vuil luchtkussen wordt € 150,00 en voor een niet deugdelijk opgevouwen luchtkussen wordt € 50,00 in rekening gebracht.
 9. Wie zich niet houdt aan de voorwaarden kan voor verder gebruik van Sport- en Speluitleen worden uitgesloten.
 10. De Sport- en Speluitleen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, ongevallen etc, welke kunnen voortvloeien uit het gebruik van de materialen.
 11. De gebruikmaker dient in alle gevallen zijn/haar handtekening te plaatsen op het uitleenformulier. Met deze handtekening geeft zij/hij te kennen:
 • Volledig op de hoogte te zijn van de uitleenvoorwaarden;
 • Aansprakelijk te zijn voor alle schade en/of vermissingen betreffende het geleende materiaal.
 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de medewerker van de Sport- en Speluitleen.
 2. Wij adviseren u een verzekering af te sluiten voor uw sportdag of activiteit.Veel plezier!!!